ΜΠΑΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΜΠΑΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
Κωδικός Προϊόντος:SOLDER BAR

ΜΠΑΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΑΜΟΛΥΒΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

SAC 305     

SAC 307     

SN 63          

   

Ποσότητα: